władcy dzielnicowiPiastowie legnicko-brzescyFryderyk II legnicki

Fryderyk II legnicki (Wielki)

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Fryderyk I, książę legnickiLudmiła, córka Jerzego z Podiebradów, króla czeskiego
narodziny
 
śmierć
12 albo 14 II 1480
Legnica
 
17/18 IX 1547🕛ok. 24:00
Legnica
małżeństwa
  1. 1515 - 1517: Elżbieta, córka Kazimierza IV Jagiellończyka
  2. 1519 - 1537: Zofia, córka Fryderyka Starszego Hohenzollerna, margrabiego brandenburskiego na Ansbach, wnuczka Kazimierza IV Jagiellończyka
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
  1. Jadwiga (I/2 II 1517 - 2 II 1517)
  2. Fryderyk (22 II 1520 - 15 XII 1570)
    Jerzy (18 VII 1523 - 7 V 1586)
    Zofia (1525/26 - 27 I albo 6 II 1546)
panowanie
1498-1504: Legnica (współrządy)
1504-1521: Legnica
1521-1547: Brzeg, Legnica
1540-1543/44: Głogów (książę zastawny)
1542: Ziębice (książę zastawny)

1488

-(9 V) Śmierć Fryderyka I legnickiego.

1495

-(6 III) Śmierć brata Jana.

1496-1498

-Pobyt Fryderyka na dworze króla czeskiego i węgierskiego Władysława Jagiellończyka w Peszcie.

1498

-(3 IV) Księżna Ludmiła przekazuje władzę w księstwie legnicko-brzeskim Fryderykowi i Jerzemu.

1502

-Władysław Jagiellończyk zatwierdza panowanie Fryderyka i Jerzemu w księstwie legnicko-brzeskim i przyjmuje od książąt hołd lenny.

1503

-(20 I) Śmierć księżnej Ludmiły.

1503/1504

-Przywilej Władysława Jagiellończyka zezwalający Fryderykowi i Jerzemu na bicie własnej monety.

1504

-(4 V) Spotkanie w Legnicy z Zygmuntem Jagiellończykiem, księciem głogowsko-opawskim.
-(23 V) Fryderyk i Jerzy dokonują podziału księstwa legnicko-brzeskiego.

1506

-Fryderyk i Jerzy sprzedają okręg Byczyny i Kluczborka Janowi Dobremu.

1507

-Fryderyk udaje się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej.

1509

-(V) Fryderyk wypowiada wojnę Wrocławiowi i organizuje wyprawy zbrojne przeciwko miastu.

1511

-Władysław Jagiellończyk nadaje Fryderykowi przywilej zezwalający na swobodne decydowanie o sukcesji w księstwie legnickim.

1512

-Fryderyk staje na czele związku miast śląskich (m.in. Wrocławia, Jawora, Strzegomia, Lwówka Śląskiego, Bolesławca, Jeleniej Góry), utworzonego w celu zwalczania rozbojów na drogach.

1515

-(18/19 XI) Małżeństwo z Elżbietą, córką Kazimierza IV Jagiellończyka.

1516

-(9 IV) Objęcie stanowiska namiestnika Dolnego Śląska z nadania króla czeskiego i węgierskiego Ludwika II Jagiellończyka.

1517

-(16 II) Śmierć Elżbiety.
-Fryderyk oraz Kazimierz II cieszyński uzyskują u Ludwika II Jagiellończyka, króla czeskiego i węgierskiego, potwierdzenie swych praw do księstwa opolskiego, po spodziewanej bezdzietnej śmierci Jana Dobrego.

1518

-(18 IV) Fryderyk uczestniczy w uroczystościach ślubnych Zygmunta I i Bony.

1519

-(13 II albo 14 XI) Małżeństwo z Zofią, córką Fryderyka Starszego Hohenzollerna, margrabiego brandenburskiego na Ansbach, wnuczką Kazimierza IV Jagiellończyka.

1521

-(5 IV) Zawieszenie broni w wojnie polsko-krzyżackiej (na okres 4 lat), zawarte głównie dzięki mediacji Fryderyka, pełnomocnika króla czeskiego i węgierskiego.
-(30 VIII) Śmierć brata Jerzego I brzeskiego.

1522

-(2 VI) Zrzeczenie się pretensji do Opolszczyzny (na rzecz Hohenzollernów) w zamian za 13333 guldenów i zwrot (po śmierci Jana Dobrego) Kluczborka i Byczyny.
-Zatwierdzenie przywileju z roku 1511 przez Ludwika II Jagiellończyka.

1523

-Fryderyk zmienia wyznanie na protestantyzm (luteranizm).

1524

-Ludwik II Jagiellończyk ponownie zatwierdza prawo Fryderyka do swobodnego decydowania o sukcesji w księstwie legnicko-brzeskim.

1525

-(8 IV) Udział (w roli świadka) w zawarciu traktatu krakowskiego pomiędzy Zakonem Krzyżackim i Królestwem Polskim.

1526

-(29 X) Założenie uniwersytetu (protestanckiego) w Legnicy, wzorowanego na Wittenberdze, składającego się z 3 wydziałów (teologicznego, filozoficznego i prawniczego).

1527

-Fryderyk rezygnuje ze stanowiska namiestnika Dolnego Śląska.

1529

-(jesień) Najazd turecki na Węgry.

1530

-Upadek uniwersytetu legnickiego (spowodowany w znacznej mierze poprzez spory pomiędzy profesorami teologami).

1536

-Fryderyk wykupuje Kluczbork i Byczynę od Ferdynanda I Habsburga, króla czeskiego i węgierskiego.

1537

-(14 V) Śmierć Zofii.
-(18 X) Układ sukcesyjny z Joachimem, elektorem brandenburskim, zakładający wzajemne dziedziczenie na wypadek wygaśnięcia któregoś z rodów.

1540-1543/1544

-Objęcie księstwa głogowskiego w zastaw (za kwotę 62743 guldenów) od króla Ferdynanda I Habsburga.

1542

-Fryderyk zostaje księciem zastawnym (w zamian za kwotę 40 tys. guldenów) ziemi ziębickiej.

1546

-(18 V) Król Ferdynand I Habsburg uznaje przywilej z roku 1511 za niewiążący.

1547

-(17/18 IX) Śmierć Fryderyka II legnickiego w Legnicy.
literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry