wybrane kościoły Krakowa i ich związki z władcami polskimi

kościół Św. Wojciecha | kościół Św. Piotra i Św. Pawła w Tyńcu | kościół Św. Michała Archanioła i Św. Stanisława Biskupa na Skałce | kościół Św. Idziego | kościół Św. Andrzeja | kościół Św. Floriana | kościół Wniebowzięcia Maryi Panny | kościół Św. Trójcy | kościół Św. Franciszka z Asyżu | kościół Św. Marka | kościół Bożego Ciała na Kazimierzu | kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 'Na Piasku' | kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła

kościół Św. Wojciecha

Osoba fundatora, czas powstania i wezwanie pierwszej (drewnianej) świątyni w tym miejscu pozostają nieznane. Z pewnością było to założenie z czasów przedpiastowskich (Mieszko I przyłączył Kraków do swego władztwa pomiędzy 987 i 990 rokiem). Bolesław I Chrobry nadał po roku 999 kościółkowi wezwanie Św. Wojciecha. Był to już wówczas obiekt murowany (przedromański). Według interesującej i bardzo prawdopodobnej teorii wysuniętej przez historyka Romana Michałowskiego, Kraków Bolesława Chrobrego miał być niejako kopią cesarskiego Akwizgranu i niewielki kościółek Św. Wojciecha odgrywał tu ważną rolę: W nadwiślańskim mieście pojawiają się te same patrocinia co i w stolicy Niemiec: Maria Panna, Salwator, Mikołaj i Wojciech. Takie samo jest w obu przypadkach rozmieszczenie obiektów sakralnych: Maria Panna w środku, w najbliższym sąsiedztwie pałacu, pozostałe kościoły naokoło niej, przy czym Salwator i Mikołaj położone były względem siebie po przeciwległej stronie kaplicy pałacowej, wychylając się nieco ku św. Wojciechowi, który znajdował się pomiędzy nimi. Na tym nie dosyć. gdy stanęło się przy Marii Pannie twarzą do Wojciecha, miało się w obu miastach Salwatora po lewej ręce, a Mikołaja - po prawej. Obecny wygląd kościoła to efekt wielu przebudów w stylu romańskim, gotyckim, renesansowym i (dominującym) barokowym.
kościół Św. Wojciecha
▲ kościół Św. Wojciecha
widok z wieży kościoła Wniebowzięcia Maryi Panny
▲ widok z wieży kościoła Wniebowzięcia Maryi Panny
romański portal w ścianie południowej
▲ romański portal w ścianie południowej
podziemia - romańskie ściany kościoła
▲ podziemia - romańskie ściany kościoła

kościół Św. Piotra i Św. Pawła w Tyńcu

Opactwo benedyktynów w Tyńcu wraz z kościołem Św. Piotra i Św. Pawła ufundowane zostały w roku 1044 przez księcia Kazimierza I Odnowiciela (chociaż część badaczy opowiada się za nieco późniejszą fundacją Bolesława II Szczodrego). Jest to prawdopodobne miejsce pochówku króla Bolesława II Szczodrego († 2/3 IV 1081 albo 1082), jego syna Mieszka Bolesławowica († 7 I 1089) oraz księcia Zbigniewa († ok.1112 albo 8 VII 1113). Obecny wygląd kościoła to efekt szeregu późniejszych przebudów, szczególnie XV-wiecznej gotyckiej (przy czym pozostałości obiektu romańskiego są również w znacznym stopniu reprezentowane).
2022
2021
widok ogólny opactwa
▲ widok ogólny opactwa
2022
widok ogólny opactwa
▲ widok ogólny opactwa
2021
widok ogólny opactwa
▲ widok ogólny opactwa
2017
widok opactwa ze 'Skały Okrążek'
▲ widok opactwa ze 'Skały Okrążek'
2021
kościół Św. Piotra i Św. Pawła
▲ kościół Św. Piotra i Św. Pawła
2022
widok ogólny opactwa
▲ widok ogólny opactwa
2021
widok ogólny opactwa
▲ widok ogólny opactwa
2020
złoty kielich podróżny i patena opata tynieckiego wydobyte z grobu z poł. XI wieku
▲ złoty kielich podróżny i patena opata tynieckiego wydobyte z grobu z poł. XI wieku, przez część historyków uznawane za dar króla Bolesława II Szczodrego dla opactwa (ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu)

kościół Św. Michała Archanioła i Św. Stanisława Biskupa na Skałce

Pierwszym murowanym założeniem sakralnym miała być (przed)romańska rotunda Św. Michała (według podań wzniesiona w miejscu kultu pogańskiego), chociaż należy zanotować, iż archeolodzy nie odnaleźli żadnych pozostałości tego założenia. Zgodnie z informacją podaną przez kronikarza Jana Długosza, jest niedaleko miasta Krakowa na nieco wystającej skale kościół okrągły, z białego kamienia wymurowany, poświęcony Św. Michałowi i Aniołom, z jeziorkiem. Opis ten wprawdzie powstał w wieku XV, jednak mógł pochodzić ze starszego źródła, skoro w czasach Długosza kościół Św. Michała był już obiektem gotyckim. W tym właśnie obiekcie, według tradycji utrwalonej w Żywocie Św. Stanisława autorstwa Wincentego z Kielczy, miały zdarzyć się najbardziej tragiczne z wydarzeń konfliktu biskupa krakowskiego Stanisława ze Szczepanowa z królem Bolesławem II Szczodrym. To w tej świątyni miał zginąć zamordowany biskup. Gdy w roku 1253 nastąpiła kanonizacja biskupa Stanisława, kościół na Skałce stał się miejscem pielgrzymek i punktem szczególnym do tego stopnia, iż polski ceremoniał koronacyjny przewidywał przygotowanie do koronacji w Krakowie poprzez post, rozdawanie jałmużny ubogim, spowiedź i pieszą pielgrzymkę, której droga wiodła z katedry do kościoła na Skałce. Od roku 1471 pozostaje pod opieką zakonu paulinów, sprowadzonych do Krakowa dzięki Janowi Długoszowi, kronikarzowi i wychowawcy synów króla Kazimierza IV Jagiellończyka. Obecna świątynia została wzniesiona w latach 1733-51 i reprezentuje styl barokowy. W roku 1880 w krypcie kościoła urządzono Panteon Zasłużonych - nekropolię wybitnych postaci ze świata polskiej kultury i nauki. Pierwszym pochowanym w niniejszej krypcie był Jan Długosz (w swoją 400. rocznicę śmierci).
2019
widok od strony wschodniej
▲ widok od strony wschodniej
2019
widok od strony północno-wschodniej
▲ widok od strony północno-wschodniej
2019
zwieńczenie wież kościoła
▲ zwieńczenie wież kościoła
2019
sarkofag Jana Długosza
▲ sarkofag Jana Długosza

kościół Św. Idziego

Patronem narodzin księcia Bolesława III Krzywoustego był Św. Idzi. Gdy Władysław I Herman i Judyta czeska nie mogli doczekać się potomka, biskup poznański Franko polecił im wysłać cenne dary do opactwa Św. Idziego w Saint-Gilles w Prowansji (m.in. złotą figurkę dziecka). Niedługo po tym jak książęca para przesłała owe dary, urodził się Bolesław. W podzięce za wstawiennictwo świętego, Władysław ufundował ponadto kościół pod jego wezwaniem w Inowłodzu. Krakowski kościół również posiada takie wezwanie, dlatego też przyjmuje się, iż jest to właśnie fundacja dziękczynna Władysława Hermana. Archeolodzy nie odnaleźli jednak pozostałości świątyni romańskiej pod obecnym obiektem gotyckim. Być może zatem fundacja książęca była drewniana. Istnieje również teoria, iż to kościół Św. Andrzeja może być fundacją Władysława Hermana i pierwotne wezwanie tego kościoła dotyczyło Św. Idziego. Obecny ceglany gotycki kościół został wzniesiony w pierwszej połowie XIV wieku. Początkowo znajdował się pod patronatem benedyktynów, ale od roku 1595 kościołem Św. Idziego opiekują się krakowscy dominikanie.
kościół Św. Idziego
▲ kościół Św. Idziego
kościół Św. Idziego
▲ kościół Św. Idziego
kościół Św. Idziego
▲ kościół Św. Idziego

kościół Św. Andrzeja

Murowany kościół wzniesiono w latach 1079-98, z inicjatywy Sieciecha, palatyna Władysława Hermana. Istnieje również teoria, iż to kościół Św. Andrzeja może być fundacją dziękczynną samego Władysława Hermana i pierwotnie nosić wezwanie Św. Idziego. Kościół był główną świątynią osady Okół (początkowo Okół stanowił podgrodzie u stóp grodu wawelskiego, następnie prawdopodobnie był osobnym miastem, ostatecznie wchłoniętym przez Kraków). Obiekt posiada charakter obronny i według dość późnego przekazu Jana Długosza (XV wiek), walor ten został wykorzystany podczas najazdu Mongołów w roku 1241: I choć Tatarzy usiłowali zdobyć położony wówczas poza murami miasta kościół Św. Andrzeja - w przekonaniu, że tam zniesiono cały majątek i zasoby miasta - w którym schroniła się wielka liczba ludzi biednych i chorych z dziećmi, tłumokami i majątkiem, Polacy jednak bronili wymienionego kościoła z wielkim wysiłkiem i odwagą, a zabiwszy z góry wielu Tatarów i udaremniwszy przedsięwzięcie, zmusili ich do odstąpienia od oblężenia tegoż kościoła. Obecny wygląd zewnętrzny kościoła nie różni się znacznie od pierwotnego kształtu - bryła pozostała romańska. Wnętrze utrzymane jest w stylu barokowym.
2019
kościół Św. Andrzeja
▲ kościół Św. Andrzeja
kościół Św. Andrzeja
▲ kościół Św. Andrzeja
fragment romańskiej fasady frontowej
▲ fragment romańskiej fasady frontowej
fasada północna
▲ fasada północna

kościół Św. Floriana

Jak podaje Jan Długosz w swojej kronice: Papież Lucjusz III chcąc się przychylić do ciągłych próśb księcia i monarchy polskiego Kazimierza, których już łaskawie wysłuchał jego poprzednik, Aleksander III, postanawia dać wymienionemu księciu i katedrze krakowskiej ciało niezwykłego męczennika św. Floriana. [...] Na większą cześć zarówno świętego, jak Polaków, posłał kości świętego ciała księciu polskiemu Kazimierzowi i katedrze krakowskiej przez biskupa Modeny Idziego. Ten przybywszy ze świętymi szczątkami do Krakowa dwudziestego siódmego października, został przyjęty z wielkimi honorami, wśród oznak powszechnej radości i wesela przez księcia Kazimierza, biskupa krakowskiego Gedeona, wszystkie bez wyjątku stany i klasztory, które mu wyszły naprzeciw siedem mil. Miało to miejsce w roku 1184. Wkrótce książę Kazimierz II Sprawiedliwy ufundował kościół poświęcony nowemu "krakowskiemu" świętemu. Wzniesiony romański kościół konsekrowany został w 1226 roku przez biskupa krakowskiego Wincentego Kadłubka, znanego kronikarza. Pierwotny obiekt nie zachował się - był niszczony dwukrotnie przez Mongołów (w roku 1241 i 1259) oraz w 1306 w czasie szturmu Władysława I Łokietka na zajęty przez Czechów Kraków. Istniejący dziś barokowy budynek kościoła pochodzi z wieku XVII. Jego aktualny kształt to efekt restauracji przeprowadzonej w latach 1902-14.
kościół Św. Floriana
▲ kościół Św. Floriana
kościół Św. Floriana
▲ kościół Św. Floriana
fragment barokowej fasady frontowej
▲ fragment barokowej fasady frontowej

kościół Wniebowzięcia Maryi Panny

Zgodnie z informacją podaną przez kronikarza Jana Długosza, pierwszy murowany (romański) kościół Wniebowzięcia Maryi Panny został ufundowany przez biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża w latach 1221-1222, w miejscu istniejącego wcześniej kościółka drewnianego. W roku 1241 kościół uległ zniszczeniu w wyniku najazdu mongolskiego. Obecny (gotycki) wygląd świątyni to efekt wielu przebudów i rozbudów z przestrzeni wieków. Jest to miejsce (w kaplicy Św. Jana Nepomucena) pochówku dobrodzieja tej świątyni - księcia Kazimierza II zatorskiego († 4 I/23 VII 1490), jego żony Małgorzaty († 1508) i być może ich syna, Bolka (istnienie tego Piasta jest jednak niepewne i może wynikać wyłącznie z błędu w testamencie Małgorzaty).
kościół Wniebowzięcia Maryi Panny
▲ kościół Wniebowzięcia Maryi Panny
kościół Wniebowzięcia Maryi Panny
▲ kościół Wniebowzięcia Maryi Panny
kaplica Św. Jana Nepomucena
▲ kaplica Św. Jana Nepomucena, w której został pochowany Kazimierz II zatorski († 8 I/9 III 1490) z żoną Małgorzatą († 1508)
2021
wejście do krypty pod kaplicą Św. Jana Nepomucena
▲ wejście do krypty pod kaplicą Św. Jana Nepomucena
2021
późnogotycka nastawa ołtarzowa wykonana w latach 1477–89 przez Wita Stwosza
▲ późnogotycka nastawa ołtarzowa wykonana w latach 1477–89 przez Wita Stwosza
2021
fragment nastawy ołtarzowej
▲ fragment nastawy ołtarzowej
2021
ołtarz główny
▲ ołtarz główny
tablica pamiątkowa poświęcona pamięci Jana III Sobieskiego, wmurowana w dwusetną rocznicę odsieczy Wiednia
▲ tablica pamiątkowa poświęcona pamięci Jana III Sobieskiego, wmurowana w dwusetną rocznicę odsieczy Wiednia

kościół Św. Trójcy (dominikanów)

Opactwo dominikanów ufundowane zostało w roku 1222 przez biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża. Dominikanie przybyli do Krakowa z Bolonii. Już w roku 1223 nastąpiła konsekracja kościoła Św. Trójcy. Pierwotnie był to obiekt częściowo murowany (romański), częściowo drewniany. W roku 1241 kościół uległ zniszczeniu w wyniku najazdu mongolskiego. Obecny (gotycki) wygląd świątyni to głównie efekt XIX-wiecznej rekonstrukcji przeprowadzonej po wielkim pożarze w Krakowie w roku 1850. Jest to miejsce pochówku dobrodzieja tej świątyni - księcia Leszka II Czarnego († 30 IX 1288), księżnej Eufrozyny († 26 XII po 1327), córki Bolesława II płockiego i żony Władysława I oświęcimskiego, a także m.in. Zofii Teofili z Daniłowiczów († 27 XI 1661) i Marka Sobieskiego († 3 VI 1652), matki i starszego brata króla Jana III Sobieskiego (ich szczątki złożono w roku 1983 w krypcie pod kaplicą Matki Boskiej Różańcowej).
kościół Św. Trójcy
▲ kościół Św. Trójcy - fasada frontowa
kościół Św. Trójcy
▲ kościół Św. Trójcy - fasada frontowa
krużganki
▲ krużganki (widoczna romańska ściana XIII-wiecznego kościoła)
epitafium Filipa Buonaccorsiego 'Kallimacha' autorstwa Wita Stwosza
▲ epitafium Filipa Buonaccorsiego 'Kallimacha' (wychowawcy Kazimierza, Jana i Aleksandra - synów Kazimierza IV Jagiellończyka) autorstwa Wita Stwosza

kościół Św. Franciszka z Asyżu (franciszkanów)

Opactwo franciszkanów ufundowane zostało pomiędzy 1241 i 1259 rokiem przez księcia Bolesława V Wstydliwego, albo przed rokiem 1241 przez księcia Henryka II Pobożnego i jego żonę Annę Przemyślidkę (zdania naukowców odnośnie osoby fundatora są podzielone, dlatego należy przyjąć obie teorie jako równie prawdopodobne). Kościół Św. Franciszka z Asyżu konsekrowano w roku 1269. Jest to miejsce pochówku księcia Bolesława V Wstydliwego († 7 XII 1279), jego siostry bł. Salomei († 10 albo 17 XI 1268), a także zmarłych w dzieciństwie synów Władysława I Łokietka: Stefana († 1306) i Władysława († 1312). Obecny (gotycki) wygląd świątyni to głównie efekt XIX-wiecznej rekonstrukcji przeprowadzonej po wielkim pożarze w Krakowie w roku 1850.
widok od strony zachodniej
▲ widok od strony zachodniej
widok od strony wschodniej
▲ widok od strony wschodniej
krużganki
▲ krużganki
wnętrze kaplicy bł. Salomei
▲ wnętrze kaplicy bł. Salomei
posąg przedstawiający Bolesława V Wstydliwego
▲ Bolesław V Wstydliwy - posąg z XVII-wiecznego ołtarza w kaplicy bł. Salomei
posąg przedstawiający Grzymisławę, żonę Leszka I Białego
▲ Grzymisława, żona Leszka I Białego - posąg z XVII-wiecznego ołtarza w kaplicy bł. Salomei

kościół Św. Marka

Zgodnie z informacją podaną przez kronikarza Jana Długosza, kościół pod wezwaniem Św. Marka ufundował w roku 1263 książę Bolesław V Wstydliwy, dla sprowadzonego przez siebie z Pragi Zakonu Kanoników Regularnych od Pokuty pod wezwaniem Świętych Męczenników (zwanego następnie od wezwania kościoła, "markami"). Budowa kościoła nie zakończyła się za życia fundatora i trwała jeszcze etapami w wieku XIV i XV. Obecna świątynia to obiekt gotycki, z wnętrzem wyposażonym i urządzonym w stylu wczesnobarokowym.
kościół Św. Marka
▲ kościół Św. Marka
kościół Św. Marka
▲ kościół Św. Marka

kościół Bożego Ciała na Kazimierzu

Zgodnie z podaniem przekazanym przez Jana Długosza, na bagnach w pobliżu podkrakowskiej wsi Bawół złodzieje porzucili monstrancję z hostią, którą ukradli uprzednio z krakowskiego kościoła Wszystkich Świętych. Złodzieje zostawili łup, gdy zorientowali się, iż nie jest wykonany ze złota, lecz pozłacany. Monstrancję odnaleziono dzięki poświacie, która miała generować hostia. Na pamiątkę tego wydarzenia król Kazimierz III Wielki miał ufundować kościół pod wezwaniem Bożego Ciała. Kościół na terenie dawnej wsi Bawół (podówczas - nowego miasta Kazimierz) rzeczywiście został wzniesiony z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego ok. 1340 roku. Gotycki budynek powstawał z przerwami przez wiele lat. W roku 1405 król Władysław II Jagiełło sprowadził z Kłodzka Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich, który przejął pieczę nad świątynią (zajmuje się nią do dziś). Obecny wygląd kościoła (gotycka bryła, barokowe wnętrze) to efekt szeregu późniejszych przebudów i rozbudów. W późnogotyckiej (XV-wiecznej) kaplicy Św. Anny pochowany został nadworny artysta króla Zygmunta I Starego: florencki architekt i rzeźbiarz, Bartolomeo Berrecci, twórca m.in. Kaplicy Zygmuntowskiej w katedrze wawelskiej, który brał udział w renesansowej rozbudowie zamku w Krakowie, czy Niepołomicach. Ciekawostką w tej kaplicy jest zwornik na szczycie jej sklepienia krzyżowo-żebrowego z tajemniczą głową. Postać przedstawiona na zworniku to prawdopodobnie król Władysław II Jagiełło, bądź jego 2. żona, Anna cylejska.
kościół Bożego Ciała
▲ kościół Bożego Ciała
widok od strony zachodniej
▲ widok od strony zachodniej
płyta pamiątkowa poświęcona Bartolomeo Berecciemu
▲ płyta pamiątkowa poświęcona Bartolomeo Berecciemu, nadwornemu artyście króla Zygmunta I Starego
zwornik na szczycie sklepienia XV-wiecznej kaplicy Św. Anny
▲ zwornik na szczycie sklepienia XV-wiecznej kaplicy Św. Anny przedstawiający prawdopodobnie Władysława II Jagiełłę, lub jego 2. żonę, Annę cylejską

kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 'Na Piasku' (karmelitów)

Jak podaje legenda, książę Władysław I Herman w roku 1086 został dotknięty przykrą chorobą wrzodową nosa, a po części także i twarzy. Poza zniekształceniami wrzód wydzielał również bardzo nieprzyjemny zapach. W roku 1087 miała się księciu ukazać we śnie Matka Boska, która nakazała: Masz wyjść za miasto Kraków i tam na jego murawie wyszukiwać fiołków. Na tym miejscu, gdzie je znajdziesz, zdejmij wierzchnią część ziemi, i wydobywszy spod niej piasek przyłóż na dotknięte chorobą twoje oblicze, a uzdrowiony będziesz. A gdy dawne odzyskasz zdrowie, wybuduj na tym miejscu fiołków i piasku świątynię na cześć Boga pod wezwaniem Maryi. Władysław, za namową biskupa krakowskiego Lamberta, wykonał wszystko zgodnie z objawieniem i rzeczywiście został szybko uzdrowiony. Ufundował także świątynię, nazwaną kościołem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 'Na Piasku'. Tyle legenda. Archeolodzy nie odnaleźli wprawdzie reliktów romańskiego kościoła ani śladów osadnictwa z końca wieku XI, jednak być może pierwszy kościółek był drewniany i jego pozostałości nie zachowały się. Fundacji obecnej świątyni w roku 1395 dokonali Władysław II Jagiełło wraz z żoną Jadwigą Andegaweńską. Dwa lata później obiekt został przekazany zakonowi karmelitów trzewiczkowych przybyłych z Pragi. Kościół niniejszy stanowi miejsce pochówku księcia Henryka XI legnickiego († 3 III 1588). Co ciekawe, książę ten był wyznania luterańskiego, jednak pochówek na terenie katolickiego kościoła umożliwił cech białoskórników, który udostępnił w tym celu swoją kaplicę.
kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 'Na Piasku'
▲ kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 'Na Piasku' - fasada frontowa
tzw. 'stopka królowej Jadwigi'
▲ tzw. 'stopka królowej Jadwigi', która wg. legendy odbiła się w kamieniu, podczas gdy Andegawenka obdarowała jednego z zatroskanych robotników wznoszących kościół
malowidło na fasadzie kościoła
▲ współczesne malowidło na fasadzie kościoła z przedstawieniem Władysława Jagiełły i Jadwigi Andegaweńskiej

kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Kościół ufundował w dniu 23 VI 1597 roku król Zygmunt III Waza. Obiekt miał służyć jezuitom, których ten władca gorąco popierał. Konsekracja świątyni miała miejsce w roku 1635, już po śmierci jej fundatora. Ten efektowny obiekt wzniesiono w stylu barokowym (pierwszy taki budynek w mieście). Obecny wygląd zewnętrzny kościoła nie zmienił się znacząco od czasów budowy (w I połowie XVIII wieku wzniesiono charakterystyczne ogrodzenie z rzeźbami apostołów). Wnętrze również zasadniczo nie różni się od pierwotnego XVII-wiecznego (z wyjątkiem ołtarza głównego, który powstał w roku 1735). Świątynia stanowi miejsce pochówku m.in. Piotra Skargi, znanego jezuickiego kaznodziei i nadwornego kapelana i spowiednika króla Zygmunta III Wazy. W krypcie znajduje się również grobowiec biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego, który w roku 1674 wykonywał funkcje interreksa po śmierci króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego.
2019
kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła
▲ kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła
kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła
▲ kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła - fasada frontowa
grobowiec biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego
▲ grobowiec biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego (w roku 1674 wykonywał on funkcje interreksa)
grobowiec Piotra Skargi - kaznodziei nadwornego króla Zygmunta III Wazy
▲ grobowiec Piotra Skargi - kaznodziei nadwornego króla Zygmunta III Wazy
FOTO.POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis stanowi część niekomercyjnego portalu poczet.com, który wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowa
do góry