groby małżonek władców polskich

Św. Jadwiga von Andechs | Anna Przemyślidka | Ryksa szwedzka | Św. Kinga (Kunegunda) | bł. Jolenta Helena | Matylda brunszwicka/Katarzyna opolska | Jadwiga kaliska | Jutta (Guta) | Anna strzelecka | Anna cylejska | Zofia (Sonka) Holszańska | Małgorzata cylejska | Barbara Olelkówna | Elżbieta Rakuszanka | Barbara Zápolya | Maria saska | Barbara brandenburska | Anna Habsburżanka | Anna Maria anhalcka | Anna wirtemberska | Anna Maria brandenburska | Zofia Elżbieta von Anhalt-Dessau | Dorota Sybilla brandenburska | Zofia Jadwiga brunszwicka | Konstancja Habsburżanka | Cecylia Renata Habsburżanka | Jadwiga brunszwicka | Elżbieta holsztyńska | Zofia Katarzyna | Ludwika Maria Gonzaga | Ludwika von Anhalt-Dessau | Maria Kazimiera de La Grange d'ArqueinAnna Maria z Hadików Lubomirska
Św. Jadwiga von Andechs
Św. Jadwiga von Andechs († 14 X 1243),
żona Henryka I Brodatego
grobowiec w bazylice Św. Jadwigi i Św. Bartłomieja w Trzebnicy
Anna Przemyślidka
Anna Przemyślidka († 23 VI 1265),
żona Henryka II Pobożnego
płyta nagrobna w klasztorze urszulanek we Wrocławiu
2022
Ryksa szwedzka
Ryksa szwedzka († 1289/19 IV 1293),
2. żona Przemysła II
płyta epitafijna w katedrze poznańskiej
2020
Św. Kinga (Kunegunda)
Św. Kinga († 24 VII 1292),
żona Bolesława V Wstydliwego
relikwiarz w kościele klarysek w Starym Sączu
2010
bł. Jolenta Helena
bł. Jolenta Helena († 17 VI 1304),
żona Bolesława Pobożnego
relikwiarz w kościele franciszkanów w Gnieźnie
Matylda brunszwicka albo Katarzyna opolska
Matylda brunszwicka († 1318),
żona Henryka III głogowskiego
albo Katarzyna opolska († 6 VI 1420),
żona Henryka VIII Młodszego Wróbla
fragment nagrobka z kolegiaty w Głogowie (ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu) (obraz poddany przetworzeniu)
Matylda brunszwicka albo Katarzyna opolska
Matylda brunszwicka († 1318),
żona Henryka III głogowskiego
albo Katarzyna opolska († 6 VI 1420),
żona Henryka VIII Młodszego Wróbla
nagrobek z kolegiaty w Głogowie (ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu)
2020
Jadwiga kaliska
Jadwiga kaliska († 10 XII 1339),
żona Władysława I Łokietka
tablica pamiątkowa w kościele klarysek w Starym Sączu
Jutta (Guta)
Jutta (Guta) († 2 III lub 2 V 1342),
żona Bolka II ziębickiego
grobowiec (wspólny z mężem) w klasztorze cystersów w Henrykowie
Anna
Anna († 8 IV 1378),
żona Bolesława III strzeleckiego
fragment nagrobka (wspólnego z mężem) w kościele franciszkanów w Opolu
Anna cylejska
Anna cylejska († 20/21 I 1416),
2. żona Władysława II Jagiełły
miejsce pochówku w katedrze krakowskiej (wspólne z córką Jadwigą)
Anna cylejska
Anna cylejska († 20/21 I 1416)
dwujęzyczna (polsko-słoweńska) płyta pamiątkowa w katedrze krakowskiej
Zofia (Sonka) Holszańska
Zofia (Sonka) Holszańska († 21 IX 1461),
4. żona Władysława II Jagiełły
płyta nagrobna w katedrze krakowskiej
Małgorzata cylejska
Małgorzata cylejska († 22 VII 1480),
żona Władysława głogowskiego (cieszyńskiego)
płyta nagrobna w przedsionku kolegiaty głogowskiej
2021
Barbara Olelkówna
Barbara Olelkówna († 25 VII 1488/13 II 1492),
żona Bolesława IV warszawskiego
płyta pamiątkowa w kościele Św. Anny w Nowym Mieście
Elżbieta Rakuszanka
Elżbieta Rakuszanka († 30 VIII 1505),
żona Kazimierza IV Jagiellończyka
płyta nagrobna w katedrze krakowskiej w Kaplicy Świętokrzyskiej
Barbara Zápolya
Barbara Zápolya († 2 X 1515),
1. żona Zygmunta I Starego
sarkofag w podziemiach katedry krakowskiej
Maria saska
Maria saska († 7 I 1583),
żona Filipa I Pobożnego
sarkofag (drugi od lewej) w kościele Św. Piotra w Wołogoszczy (Wolgast/🇩🇪)
Barbara brandenburska
Barbara brandenburska († 2 I 1595),
żona Jerzego II Wspaniałego
sarkofag w zamku w Brzegu
Anna Habsburżanka
Anna Habsburżanka († 10 II 1598),
1. żona Zygmunta III Wazy
sarkofag w podziemiach katedry krakowskiej
Anna Maria anhalcka
Anna Maria anhalcka († 14 XI 1605),
żona Joachima Fryderyka brzeskiego
sarkofag w podziemiach zamku w Brzegu
Anna wirtemberska
Anna wirtemberska († 7 VII 1616),
żona Jana Jerzego brzeskiego, a następnie 3. żona Fryderyka IV legnickiego
płyta epitafijna (z roku 1608) z kościoła Św. Piotra i Pawła w Chojnowie (obecnie w Muzeum Regionalnym w Chojnowie)
Anna Maria brandenburska
Anna Maria brandenburska († 14 XI 1618),
żona Barnima X Młodszego
sarkofag w podziemiach zamku w Szczecinie
2021
Zofia Elżbieta von Anhalt-Dessau
Zofia Elżbieta von Anhalt-Dessau († 9 II 1622),
1. żona Jerzego Rudolfa legnickiego
sarkofag w kościele Św. Jana w Legnicy
2021
fragment sarkofagu Zofii Elżbiety von Anhalt-Dessau - herb książęcy
▲ fragment sarkofagu Zofii Elżbiety von Anhalt-Dessau - herb książęcy
2021
fragment sarkofagu Zofii Elżbiety von Anhalt-Dessau
▲ fragment sarkofagu Zofii Elżbiety von Anhalt-Dessau
Dorota Sybilla brandenburska
Dorota Sybilla brandenburska († 9 III 1625),
1. żona Jana Chrystiana brzeskiego
sarkofag w podziemiach zamku w Brzegu
Zofia Jadwiga brunszwicka
Zofia Jadwiga brunszwicka († 30 I 1631),
żona Ernesta Ludwika Pięknego
sarkofag w kościele Św. Piotra w Wołogoszczy (Wolgast/🇩🇪)
Konstacja Habsburżanka
Konstancja Habsburżanka († 10 VII 1631),
2. żona Zygmunta III Wazy
sarkofag w podziemiach katedry krakowskiej
fragment sarkofagu Konstancji Habsburżanki
▲ fragment sarkofagu Konstancji Habsburżanki
Cecylia Renata Habsburżanka
Cecylia Renata Habsburżanka († 24 III 1644),
1. żona Władysława IV Wazy
sarkofag w podziemiach katedry krakowskiej
Cecylia Renata Habsburżanka
Cecylia Renata Habsburżanka († 24 III 1644),
1. żona Władysława IV Wazy
sarkofag w podziemiach katedry krakowskiej
Jadwiga brunszwicka
Jadwiga brunszwicka († 26 VI 1650),
żona Ulryka Rycerskiego
sarkofag w kościele mariackim w Darłowie
Elżbieta holsztyńska
Elżbieta holsztyńska († 21 XII 1653),
żona Bogusława XIV Towarzyskiego
sarkofag w kościele mariackim w Darłowie
Zofia Katarzyna
Zofia Katarzyna († 21 III 1659),
1. żona Jerzego III brzeskiego
sarkofag w podziemiach zamku w Brzegu
fragment sarkofagu Zofii Katarzyny
▲ fragment sarkofagu Zofii Katarzyny
Ludwika Maria Gonzaga
Ludwika Maria Gonzaga († 10 V 1667),
2. żona Władysława IV Wazy, nast. żona Jana II Kazimierza Wazy
sarkofag w podziemiach katedry krakowskiej
2021
Ludwika von Anhalt-Dessau
Ludwika von Anhalt-Dessau († 25 IV 1680),
żona Chrystiana legnickiego
sarkofag w kościele Św. Jana w Legnicy
2021
fragment sarkofagu Ludwiki von Anhalt-Dessau - herb książęcy
▲ fragment sarkofagu Ludwiki von Anhalt-Dessau - herb książęcy
2021
fragment sarkofagu Ludwiki von Anhalt-Dessau
▲ fragment sarkofagu Ludwiki von Anhalt-Dessau
Maria Kazimiera de La Grange d'Arquein
Maria Kazimiera de La Grange d'Arquein († 30 I 1716),
żona Jana III Sobieskiego
sarkofag w podziemiach katedry krakowskiej w Krypcie Św. Leonarda

kochanki/metresy/faworyty

2021
Anna Maria z Hadików Lubomirska
Anna Maria z Hadików Lubomirska († 18 VII 1803),
kochanka Stanisława II Augusta
grobowiec na Starym Cmentarzu w Tarnowie
2021
fragment grobowca Anny Marii z Hadików Lubomirskiej
▲ fragment grobowca Anny Marii z Hadików Lubomirskiej - widoczne herby Lubomirskich (Szreniawa) oraz hrabiów Hadik von Futak
FOTO.POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis stanowi część niekomercyjnego portalu poczet.com, który wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowa
do góry