dane tablicowetabelecórki polskich władców na tronach Europy

córki polskich władców na tronach Europy

PiastównyPrzemyślidkiAndegawenkiJagiellonkicórki królów elekcyjnychSobiesławicównyGryfitki
Piastówny
księżniczka/królewna(okres trwania małżeństwa) mąż
Świętosława (Sygryda)
c. Mieszka I
 • (985-997/998) Eryk Zwycięski, król szwedzki i duński
 • (998-/1014) Swen Widłobrody, król duński, norweski i angielski
Regelinda
c. Bolesława I Chrobrego
 • (1002/3-ok.1030) Herman, margrabia miśnieński
nieznana z imienia
c. Bolesława I Chrobrego
 • (1005/12-1018/) Świętopełk Przeklęty, wielki książę kijowski
Matylda
c. Bolesława I Chrobrego
 • (1035-1036) Otton z Schweinfurtu, książę szwabski*

* możliwe, iż nie doszło do faktycznego zawarcia małżeństwa - Annales Hildesheimenses używają terminu desponsavit (zaślubił), co może oznaczać zaręczyny
nieznana z imienia
c. Mieszka II Lamberta
 • (1041/45-1052/) Bela I, król węgierski
Gertruda
c. Mieszka II Lamberta
 • (1042/45-1078) Izasław Jarosławowicz, wielki książę kijowski
Świętosława (Swatawa)
c. Kazimierza I Odnowiciela
 • (1062-1092) Wratysław II, książę (nast. król) czeski
nieznana z imienia
c. Władysława I Hermana
 • (1101/11-ok.1112) książę ruski
nieznana z imienia
pr. c. Bolesława III Krzywoustego
 • (1124-?) Wsiewołod Dawidowicz, książę muromski
Ryksa
c. Bolesława III Krzywoustego
 • (1129/30-1134) Magnus Silny, król zachodnich Gotów (szwedzki)
 • (1135/36-1139/) Włodzimierz Wsiewołodowicz, książę nowogrodzki
 • (/1150-1155) Swerker I Starszy, król szwedzki
nieznana z imienia
c. Bolesława III Krzywoustego
 • (1131/32-ok.1133) Konrad von Plötzkau, margrabia Marchii Północnej*

* możliwe, iż nie doszło do faktycznego zawarcia małżeństwa - Annalista Saxo używa terminu desponsata fuit (została zaślubiona), co może oznaczać zaręczyny
Dobroniega Ludgarda
c. Bolesława III Krzywoustego
 • (1146/48-1150/) Dytryk, margrabia dolno-łużycki
Judyta
c. Bolesława III Krzywoustego
 • (1148-1071/75) Otton I, margrabia brandenburski
Agnieszka
c. Bolesława III Krzywoustego
 • (1149/51-1170) Mścisław II Izasławowicz, wielki książę włodzimierski i kijowski
Ryksa
c. Władysława II Wygnańca
 • (1152-1157) Alfons VII, cesarz hiszpański
 • (1161-1166) Rajmund Berengar, hrabia Prowansji
 • Albrecht II, hrabia von Everstein
Wierzchosława Ludmiła
c. Mieszka III Starego
 • (/1167-1207) Fryderyk I, książę lotaryński, hrabia Bittesi
nieznana z imienia
c. Bolesława IV Kędzierzawego
 • (ok.1173-1178/) Wasylko, książę drohiczyński
Elżbieta
c. Mieszka III Starego
 • (1173/77-1180) Sobiesław II, książę czeski i ołomuniecki
 • (1180/-1209) Konrad, margrabia dolnołużycki
Judyta
c. Mieszka III Starego
 • (/1178-1201) Bernard, książę saski, hrabia anhalcki
nieznana z imienia
c. Kazimierza II Sprawiedliwego
 • (1178-?) Wsiewołod Czarny, wielki książę kijowski
Adelajda Zbysława
c. Bolesława I Wysokiego
 • (1275/80-1290) Dypold II, książę czeski
Salomea
c. Leszka I Białego
 • (ok.1223-1241) Koloman, król halicki
Dubrawka (Helena?)
c. Konrada I mazowieckiego
 • (ok.1245-1265) Wasylko Romanowicz, książę halicko-włodzimierski
Konstancja
c. Przemysła I
 • (1260-1281) Konrad I, margrabia brandenburski
Agnieszka
c. Bolesława II Rogatki
 • (1260/-1265) Ulryk I, książę wirtemberski
Fenenna
c. Siemomysła inowrocławskiego
 • (1290-1295) Andrzej III, król węgierski
Eufemia
c. Henryka V Brzuchatego
 • (1297/1300-1310) Otton II, książę karyncki, hrabia Tyrolu i Gorycji
Judyta
c. Bolka I Surowego
 • (1299/1300-1310) Stefan I, książę bawarski
Eufemia
c. Kazimierza I Konradowica
 • (1289/90-1308) Jerzy I Lwowicz, książę halicko-włodzimierski
Ryksa Elżbieta
c. Przemysła II
 • (1303-1305) Wacław II czeski, król czeski i polski
 • (1306-1307) Rudolf III, król czeski, książę austriacki
Wiola Elżbieta
c. Mieszka I cieszyńskiego
 • (1305-1306) Wacław III czeski, król czeski i tytularny król polski
 • (1316-1317) Piotr z Rużomberka, dostojnik czeski
Maria
c. Kazimierza bytomskiego
 • (1306-1317) Karol I Robert, król węgierski
Beatrycza
c. Bolka I Surowego
 • (1309-1322) Ludwik IV Wittelsbach, król rzymski, książę bawarski
Agnieszka
c. Henryka III głogowskiego
 • (1309-1312) Otton III, książę Dolnej Bawarii, tytularny król węgierski (jako Bela V)
 • (1319-1331) Alram V, hrabia Hals
Kunegunda
c. Władysława I Łokietka
 • (ok.1310-1326) Bernard Stateczny
 • (1328/30-1331/33) Rudolf I, książę sasko-wittenberski
Elżbieta
c. Władysława I Łokietka
 • (1320-1342) Karol I Robert, król węgierski
Elżbieta
c. Kazimierza III gniewkowskiego
 • (1335-1347/) Stefan Kotromanić, ban Bośni
Kunegunda
c. Kazimierza III Wielkiego
 • (1345-1357) Ludwik Rzymski Wittelsbach, książę bawarski, elektor brandenburski
Anna
c. Henryka II świdnickiego
 • (1353-1362) Karol IV Luksemburski, cesarz rzymski, król czeski
Małgorzata
c. Ludwika I brzeskiego
 • (1353-1386) Albrecht, książę bawarski
Agnieszka
c. Bolesława II opolskiego
 • (ok.1370-1408/1409) Jodok, margrabia morawski, margrabia brandenburski, książę luksemburski, antykról niemiecki
Anna
c. Kazimierza III Wielkiego
 • (1377/80-1392) Wilhelm, hrabia Cilly
 • (1394-1425) Ulryk, książę Teck
nieznana z imienia (Olga?)
pr. c. Janusza I Starszego
 • (1388-1391) Piotr I, hospodar mołdawski
 • (/1401-?) Wilcza, dostojnik mołdawski
Jadwiga
c. Władysława II Opolczyka
 • (1390-1392) Wigunt Aleksander, książę kiernowski (litewski)
Barbara
c. Ruperta I legnickiego
 • (1396-1419) Rudolf III, książę sasko-wittenberski
Cymbarka
c. Siemowita IV Młodszego
 • (1412-1424) Ernest Żelazny, arcyksiążę Styrii, Karyntii i Krainy
Amelia
c. Siemowita IV Młodszego
 • (1413-1425) Wilhelm II Bogaty, margrabia miśnieński, landgraf turyngski
Eufemia
c. Konrada III Starego
 • (1420-1422) Albrecht III, książę saski
Eufemia
c. Bolesława Januszowica
 • (ok.1434-1435/36) Michał Bolesław, książę litewski
Katarzyna
c. Siemowita IV Młodszego
 • (1439-1452) Michał Bolesław Zygmuntowicz, książę litewski
Dorota Elżbieta
c. Jerzego III brzeskiego
 • (1663-1691) Henryk, książę Nassau-Dillenburg
Karolina
c. Chrystiana legnickiego
 • (1672-1680) Fryderyk, książę holsztyński
Przemyślidki
księżniczka/królewna(okres trwania małżeństwa) mąż
Anna
c. Wacława II czeskiego
 • (1306-1313) Henryk VI Karyncki, król czeski, książę Karyntii i Krainy
Elżbieta
c. Wacława II czeskiego
 • (1310-1330) Jan I Luksemburski, król czeski
Andegawenki
księżniczka/królewna(okres trwania małżeństwa) mąż
Maria
c. Ludwika Andegaweńskiego
 • (1379 lub 1385-1395) Zygmunt Luksemburski, margrabia brandenburski, król węgierski
Jagiellonki
księżniczka/królewna(okres trwania małżeństwa) mąż
Jadwiga
c. Kazimierza IV Jagiellończyka
 • (1475-1502) Jerzy Bogaty Wittelsbach, książę bawarski
Zofia
c. Kazimierza IV Jagiellończyka
 • (1479-1512) Fryderyk Starszy Hohenzollern, margrabia brandenburski na Ansbach
Barbara
c. Kazimierza IV Jagiellończyka
 • (1496-1534) Jerzy Brodaty Wettin, książę saski
Jadwiga
c. Zygmunta I Starego
 • (1535-1573) Joachim II Hohenzollern, elektor brandenburski
Izabela
c. Zygmunta I Starego
 • (1539-1540) Jan Zapolya, król węgierski
Zofia
c. Zygmunta I Starego
 • (1556-1568) Henryk II, książę brunszwicki
Katarzyna
c. Zygmunta I Starego
 • (1562-1583) Jan III Waza, książę fiński (nast. król szwedzki)
córki królów elekcyjnych
księżniczka/królewna(okres trwania małżeństwa) mąż
Anna Katarzyna Konstancja
c. Zygmunta III Wazy
 • (1643-1651) Filip Wilhelm, książę neuburski
Teresa Kunegunda Karolina Kazimiera
c. Jana III Sobieskiego
 • (1695-1726) Maksymilian II Emanuel, elektor bawarski
Maria Karolina
c. Stanisława I Leszczyńskiego
 • (1725-1768) Ludwik XV, król francuski
Maria Krystyna Amalia
c. Augusta III Sasa
 • (1738-1760) Karol III, król hiszpański, książę Parmy, król Neapolu i Sycylii
Maria Anna
c. Augusta III Sasa
 • (1747-1777) Maksymilian III Józef, elektor bawarski
Maria Józefa
c. Augusta III Sasa
 • (1747-1765) Ludwik Ferdynand de Bourbon, delfin francuski
Sobiesławicówny
księżniczka/królewna(okres trwania małżeństwa) mąż
Małgorzata
c. Sambora II lubiszewsko-tczewskiego
 • (1248-1259) Krzysztof I, królewicz (nast. król) duński
Eufemia
c. Świętopełka gdańskiego
 • (ok.1240-1260) Jaromar II, książę rugijski
Katarzyna
c. Mściwoja II pomorskiego
 • (ok.1269-po 1312) Przybysław II, książę meklemburski na Parchim
Gryfitki
księżniczka/królewna(okres trwania małżeństwa) mąż
Anastazja
c. Barnima I Dobrego
 • (ok.1260-1302) Henryk I Pielgrzym, książę meklemburski na Wyszomierzu
Beata
c. Barnima I Dobrego
 • (przed 1291-po 1302) Henryk II, książę meklemburski na Orlach
Małgorzata
c. Bogusława IV pomorskiego
 • (1299-1314) Mikołaj Dziecię, książę meklemburski na Rostoku
 • (1316/24-przed 1335) Jan ścinawski
Eufemia
c. Bogusława IV pomorskiego
 • (przed 1305-1330) Krzysztof II, książę Hallandu i Samsø (nast. król duński)
Elżbieta
c. Bogusława IV pomorskiego
 • (1315/16-po 1349) Eryk I, książę sasko-lauenburski na Ratzeburgu
Matylda
c. Ottona I szczecińskiego
 • (1317-1331) Jan III, książę meklemburski na Orlach-Goldbergu
Elżbieta
c. Barnima IV Dobrego
 • (1362/69-1384) Magnus I, książę meklemburski na Schwerinie
Elżbieta
c. Bogusława V Wielkiego
 • (1363-1378) Karol IV Luksemburski, cesarz rzymski, król czeski
Zofia
c. Warcisława VI Jednookiego
 • (1386-1406) Henryk I, książę brunszwicki i lüneburski
Małgorzata
c. Bogusława V Wielkiego
 • (1392-1410) Ernest I Żelazny, arcyksiążę Styrii, Karyntii i Krainy
Zofia
c. Bogusława VI wołogoskiego
 • (1396-1397) Eryk I, książę Gotlandii, tytularny król szwedzki
 • (1398/99-ok.1408) Mikołaj V, książę meklemburski na Orlach
Małgorzata
c. Świętobora I szczecińskiego
 • (ok.1400-1417) Ulryk I, książę meklemburski na Stargardzie-Neubrandenburgu
Katarzyna
c. Warcisława VII słupskiego
 • (1407-1426) Jan Wittelsbach, palatyn i książę Neumarkt in der Oberpfalz
Adelajda
c. Bogusława VIII słupskiego
 • (1422/23-1423) Henryk X Młodszy Rumpold
 • (1428-1447) Bernard II, książę sasko-lauenburski
Ingeborga
c. Bogusława VIII słupskiego
 • (1425/28-przed 1452) Henryk II Starszy, książę meklemburski na Stargardzie
Zofia
c. Warcisława VIII Germatiusa
 • (1426/27-1436) Wilhelm, książę meklemburski na Orlach
Anna
c. Kazimierza V szczecińskiego
 • (1436-1442/43) Jan V, książę meklemburski na Schwerinie
Agnieszka
c. Barnima VIII Młodszego
 • (1449-1463) Fryderyk Młodszy Tłusty, margrabia brandenburski
 • (1478/79-1509) Jerzy II Mocny, książę Anhaltu na Dessau
Zofia
c. Eryka II Lienzera
 • (1478-1503) Magnus II, książę meklemburski na Schwerinie i Güstrowie
Katarzyna
c. Eryka II Lienzera
 • (1486-1514) Henryka I, książę brunszwicko-lüneburski na Wolfenbüttel
Małgorzata
c. Eryka II Lienzera
 • (1487-1507) Baltazar, książę meklemburski na Schwerinie
Zofia
c. Bogusława X Wielkiego
 • (1518-1533) Fryderyk I Oldenburg, książę holsztyński na Gottorpie (nast. król duński)
Małgorzata
c. Jerzego I pomorskiego
 • (1547-1567) Ernest III, książę brunszwicki na Grubenhagen
Anna
c. Barnima IX Pobożnego
 • (1557-1561) Karol, książę anhalcki na Zerbst
 • (1566-1572) Henryk VII, burgrabia miśnieński
 • (1576-1592) Jost II, hrabia Barby na Mühlingen
Małgorzata
c. Filipa I Pobożnego
 • (1574-1581) Franciszek II, książę sasko-lauenburski
Anna
c. Filipa I Pobożnego
 • (1588-1603) Ulryk III, książę meklemburski na Güstrowie
Klara Maria
c. Bogusława XIII szczecińskiego
 • (1593-1600) Zygmunt August, książę meklembursko-szweryński na Güstrowie
 • (1607-1623) August Młodszy, książę brunszwicko-lüneburski na Wolfenbüttel
Elżbieta Magdalena
c. Ernesta Ludwika Pięknego
 • (1600-1642) Fryderyk Kettler, książę Kurlandii i Semigalii
Anna
c. Bogusława XIII szczecińskiego
 • (1619-1620) Ernest, książę Croÿ i Aerschot, hrabia Fontenoy i Bayon
literatura:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowa
do góry