władcy dzielnicowiPiastowie cieszyńscyAdam Wacław cieszyński

Adam Wacław cieszyński

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Wacław III Adam cieszyńskiKatarzyna Sydonia, córka Franciszka I, księcia saskiego na Lauenburgu
życie
12 XII 1574 - 13 VII 1617 (Brandys k. Cieszyna)
małżeństwa (konkubinaty)
 1. 1595 - 1601: Elżbieta, córka Gottharda Kettlera, księcia Kurlandii i Semigalii
 2. ok.1602 - 1617: Małgorzata Kostlachówna (Koschlinger), córka Rocha, pisarza miejskiego w Brnie, była żona Henryka Wodickiego, adwokata brneńskiego
potomstwo (naturalne) ⇒ drzewo genealogiczne
 1. Adam Gotard (27 VII 1596 - 25 V 1597)
  Anna Sydonia (2 III 1598 - ok.1619)
  Elżbieta Lukrecja (1 VI 1599 - 19 V 1653)
  Chrystian Adam (1600 - 12 III 1602)
  Fryderyk Wilhelm (9 XI 1601 - 19 VIII 1625)
 2. Wacław Gotfryd (1602/18 - po 1672)
panowanie
1579-1586: Cieszyn (formalnie)
1586-ok.1594: Cieszyn
ok.1594-1617: Cieszyn, Skoczów

1579

-(4 XI) Śmierć ojca Wacława III Adama.

1585

-Epidemia dżumy w księstwie cieszyńskim.

1586

-(7 V) Śmierć Jerzego II Wspaniałego.

1587

-Adam Wacław udaje się do Saksonii, na dwór elektora Krystiana I Wettina.

1587-1588

-Księstwo cieszyńskie zostaje kilkukrotnie spustoszone przez wojska arcyksięcia austriackiego Maksymiliana Habsburga oraz oddziały polskie hetmana Jana Zamoyskiego, podczas wojny pomiędzy zwolennikami elekcji Habsburga i Zygmunta III Wazy.

ok. 1594

-(24 V 1594/) Adam Wacław odkupuje tzw. Skoczowsko-strumieńskie państwo stanowe od Sary von Haugwitz, wdowy po dotychczasowym właścicielu tych dóbr, Gottardzie z Łagowa.

1595

-Powrót z Saksonii do księstwa cieszyńskiego.
-(17 IX) Małżeństwo z Elżbietą, córką Gottharda Kettlera, księcia Kurlandii i Semigalii.

1598

-Przywilej na rzecz wyznawców luteranizmu.

1601

-(19 XI) Śmierć Elżbiety.

1601-1602

-Adam Wacław bierze udział w wyprawie zbrojnej do Siedmiogrodu, w celu pacyfikacji antyhabsburskich wystąpień.

1603

-Pożar zamku w Cieszynie.

1605

-Udział (w roli dowódcy oddziału jazdy śląskiej) w habsburskiej wyprawie na Węgry przeciwko Turcji (podczas tzw. III wojny austriacko-tureckiej).

1606-1611

-Adam Wacław udziela poparcia cesarzowi Rudolfowi II Habsburgowi podczas jego konfliktu z młodszym bratem, Maciejem.

1610/1611

-Adam Wacław dokonuje konwersji z protestantyzmu na katolicyzm.

1614

-(13-15 IX) Adam Wacław (wraz z dziećmi, przedstawicielami szlachty cieszyńskiej oraz konkubiną Małgorzatą) udaje się na pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej.

1617

-(6 II) Cesarz Maciej Habsburg mianuje Adama Wacława starostą generalnym Śląska.
-(13 VII) Śmierć Adama Wacława cieszyńskiego w Brandysie k. Cieszyna.
literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry