Siemowit I Mazowiecki

Ojciec Konrad darząc większą miłością Siemowita, [jeszcze] za życia kazał mu zająć stolicę w Płocku i księstwo mazowieckie.
Kronika Jana Długosza
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Konrad I MazowieckiAgafia, córka Światosława Igorowicza, księcia nowogrodzko-siewierskiego i przemyskiego
życie
ok.1215 - 23 VI 1262 (Jazdów)
małżeństwa
  1. ok.1248 - 1262: Perejesława, córka Daniela Romanowicza, księcia halickiego
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
  1. Konrad (ok.1250 - 24 VI 1294)
    Bolesław (ok. 1253/58 - 20 albo 24 IV 1313)
    Salomea (1248/62 - 1301)
panowanie
1247-1248: Czersk
1248-1262: Mazowsze

1239

-(9 VII) Siemowit bierze udział w zjeździe Konrada z Grzymisławą i Bolesławem w Przedborzu.

1241

📖
1241. [...] Książę Konrad zajmuje Kraków. - Rocznik kapituły krakowskiej
---
[Konrad] zebrawszy więc w miarę swoich możliwości jak najsilniejsze wojsko z rycerzy Mazowsza i Kujaw oraz z przysłanych mu przez księcia Pomorza Świętopełka rycerzy pomorskich i posiłków pruskich i litewskich, przybył i zajął obydwie dzielnice, a mianowicie: krakowską i sandomierską oraz wszystkie ich zamki i warownie, a wszyscy dobrowolnie poddawali się jego władzy i rządom, gdyż byli przekonani, że ich książę Bolesław Wstydliwy już nie wróci. - Kronika Jana Długosza
-(9 IV) Śmierć Henryka Pobożnego.
📖
Książę Mazowsza Konrad [...] dobrawszy sobie trzech synów: Bolesława, Kazimierza i Siemowita i biskupa płockiego Andrzeja oraz wszystkich innych doradców i znaczniejszych panów ze swoich księstw, odbywa z tego powodu osobiste spotkanie z księciem Pomorza Świętopełkiem, prosząc go o pomoc przeciw Bolesławowi Łysemu i rycerstwu wrocławskiemu i krakowskiemu. - Kronika Jana Długosza
-(18 IX) Udział w zjeździe Konrada ze Świętopełkiem gdańskim w miejscowości Pomuzow.

1247

-(24 VI) Wiec w Piątku.
📖
[...] Kazimierz po pogrzebie ojca znienacka zajął Łęczycę, Spicymierz i Rozprzę, podczas gdy jego brat Siemowit i matka ich bawili przy ojcowskich obrzędach żałobnych. - Kronika wielkopolska
-(30/31 VIII) Śmierć Konrada Mazowieckiego.

1248

📖
Potem i syn jego [Konrada - przyp. wł.] umarł, Bolesław Mazowiecki, kniaź, i przekazał władzę nad Mazowszem bratu swojemu Siemowitowi, słuchając [rady] kniazia Daniela, była bowiem jego bratanica za nim [Bolesławem], córka Aleksandra [księcia bełskiego], imieniem Anastazja, która wyszła potem [powtórnie] za bojarzyna węgierskiego imieniem Dymitr. Tegoż roku Siemowit objął stolec mazowiecki. - Latopis halicko-wołyński
---
Za ojcem, księciem mazowieckim Konradem, idzie jego syn Bolesław i schodzi z tego świata. - Kronika Jana Długosza
-(5 XII) Śmierć brata Bolesława.

ok. 1248

-Ślub z Perejesławą, córką Daniela Romanowicza, księcia halickiego.

1248-1249

-Nieudana wyprawa przeciwko Jaćwięgom.

1253

-(jesień/zima) Udział w wyprawie Daniela halickiego i jego syna Lwa przeciwko Jaćwięgom.

1253/1254

📖
Daniel zaś przyjął od Boga koronę w mieście Drohiczynie, gdy szedł na wojnę [z Jaćwięgami] wraz z synem Lwem i z Siemowitem, kniaziem lackim. - Latopis halicko-włodzimierski
-(25 XII 1253/I 1254) Siemowit bierze udział (w Drohiczynie) w ceremonii koronacji Daniela halickiego na króla Rusi.

1254

-(8 V) Uroczystości w Krakowie ku czci Św. Stanisława, połączone ze zjazdem książąt piastowskich.
-(24 XI) Układ Siemowita i Daniela halickiego z Krzyżakami w Raciążu w sprawie współpracy w podboju Jaćwięgów.
📖
[Kazimierz] pojmał rodzonego brata swego Siemowita, księcia Mazowsza, oraz żonę jego i zatrzymał ich w niewoli. - Kronika wielkopolska
---
Bo i książę kujawski, łęczycki i sieradzki Kazimierz więzi swego rodzonego brata księcia Mazowsza Siemowita i jego żonę Gertrudę, a pojmanych trzyma w Sieradzu. - Kronika Jana Długosza
-(XII) Siemowit z żoną zostają uwięzieni przez Kazimierza w Sieradzu.

1254-1255

-Wyprawy przeciwko Jaćwięgom.

1255

📖
[...] książę Kujaw Kazimierz wypuścił na wolność brata swego Siemowita, księcia Mazowsza, i pojednał się z nim po bratersku. - Kronika wielkopolska
-(IV) Uwolnienie Siemowita (dzięki zabiegom Bolesława i legata papieskiego Opizona).
📖
[Mściwoj] zajął skutkiem zdrady pewnego kusznika gród Nakło należący do księcia Przemysła. Przemysł zaś zebrawszy wojsko swoje i swego brata Bolesława [Pobożnego], wespół z Kazimierzem, księciem Kujaw, zewsząd obwałował wspomniany gród. Bolesław Wstydliwy, książę Krakowa, przysłał mu na pomoc tysiąc, a Siemowit Konradowic, książę Mazowsza, ośmiuset zbrojnych.- Kronika wielkopolska
-(29 IX) Mściwoj II, syn Świętopełka II gdańskiego zdobywa Nakło (władztwo Przemysła).

1255/1256

-(zima) Udział w wyprawie Daniela halickiego i jego synów (Lwa, Romana i Szwarna) przeciwko Jaćwięgom.

1256

-(wiosna) Wyprawa przeciwko Pomorzanom.

1257

-(2 III) Zjazd w Korczynie z Bolesławem Wstydliwym i Kazimierzem Konradowicem.
-(4 VIII) Układ Kazimierza i Siemowita z Krzyżakami we Włocławku.

1258

-Litewski najazd na Mazowsze.

1259

📖
[...] Bolesław [książę] Wielkopolski, Bolesław Wstydliwy [książę] krakowski i sandomierski i Siemowit [książę] Mazowsza, nadto Roman, syn Daniela króla Rusi, który przybył na pomoc wspomnianemu księciu Siemowitowi przeciw księciu Kazimierzowi, przyrodniemu [rodzonemu - przyp. wł.] bratu jego, zszedłszy się na ziemi łęczyckiej doszczętnie ją złupili i ogniem zniszczyli. - Kronika wielkopolska
-(29 IX-6 X) Wyprawa Bolesława Pobożnego, Bolesława Wstydliwego, Siemowita oraz Romana halickiego na ziemię łęczycką.

1260

-(15 VI) Układ sojuszniczy z Zakonem Krzyżackim w Troszynie.-(VII) Militarne wsparcie Zakonu Krzyżackiego w wyprawie na Żmudź (?).-(12 XII) Zjazd w Przedborzu.

1261

📖
[...] wielka liczba chrześcijańskich Niemców, Polaków i innych wiernych ludów zebrawszy się razem wkroczyła na ziemie Litwinów i innych pogan pragnąc zawojować je i zniszczyć. - Kronika wielkopolska
-Porażki wojsk zakonnych (i wspierających je oddziałów mazowieckich?) w starciach z Litwinami w Sambii (21 I) i pod Pokarvis (22 I).

1262

📖
[Mendog, król litewski] zebrawszy ze swoich Prusów, Litwinów i innych pogańskich ludów wielką gromadę wojowników w liczbie około trzydziestu tysięcy wkroczył na ziemię mazowiecką. Tam najpierw miasto Płock, a potem inne miasta i wsie całej ziemi płockiej w okrutny sposób mieczem i ogniem zupełnie spustoszył łupiąc i rabując. [...]
[...] Mazowszanie w pewnej posiadłości Długosiodło walczyli w starciu z Prusami. A Prusowie odniósłszy zwycięstwo radośnie wrócili do swego kraju. - Kronika wielkopolska
---
1262. Książę Siemowit Mazowiecki zabity i spalony przez Litwinów w Jazdowie, a syn jego Konrad wzięty do niewoli. - Rocznik Traski
-(wiosna-lato) Odwetowa litewska wyprawa na Mazowsze.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoHistoriaJęzyk niemieckiJęzyk francuskiBiologiaWiedza o społeczeństwieDrukarniaŻegluga śródlądowaWydawnictwo AVALON
do góry