władcy zwierzchniPiastowie

Piastowie

(wykaz biogramów uporządkowany zgodnie z rokiem urodzin)
*ok.935 - †992Mieszko I
*966/67 - †1025Bolesław I Chrobry (Wielki)
*986 - †1032Bezprym Bolesławowic
*990 - †1034Mieszko II Lambert
*ok.1000 - †1033Otto Bolesławowic
*? - †ok.1033Dytryk (Teodoryk, Thiedryk)
*1016 - †1058Kazimierz I Odnowiciel
*1040/42 - †1081/82Bolesław II Szczodry (Śmiały)
*1042/44 - †1102Władysław I Herman
*1060/75 - †ok.1112 albo 1113Zbigniew
*1085/86 - †1138Bolesław III Krzywousty
*1105 - †1159 albo 1163Władysław II Wygnaniec
*1122/25 - †1202Mieszko III Stary
*1130 - †1178Bolesław IV Kędzierzawy
*1138 - †1194Kazimierz II Sprawiedliwy
*1141/46 - †1211Mieszko I Laskonogi (Plątonogi)
*1161/68 - †1231Władysław III Laskonogi
*1165/70 - †1238Henryk I Brodaty
*1184/85 - †1227Leszek I Biały
*1187/88 - †1247Konrad I mazowiecki
*1196/1204 - †1241Henryk II Pobożny
*1226 - †1279Bolesław V Wstydliwy
*1240/42 - †1288Leszek II Czarny
*1257/58 - †1290Henryk IV Prawy (Probus)
*1257 - †1296Przemysł II
*1260/61 - †1333Władysław I Łokietek
*1310 - †1370Kazimierz III Wielki

POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo AVALON
do góry