Bolesław I Mazowiecki (sandomierski)

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Konrad I MazowieckiAgafia, córka Światosława Igorowicza, księcia nowogrodzko-siewierskiego i przemyskiego
życie
1209/1211 - 5 XII 1248 (Płock?)
małżeństwa
  1. 1230/33 - 1244/47: Gertruda, córka Henryka II Pobożnego
  2. 1244/48 - 1248/49: Anastazja, córka Aleksandra, księcia bełskiego
panowanie
1229-1232: Sandomierz
1233-1234: Sieradz
1234-1247: Płock
1247-1248/49: Dobrzyń, Liw, Płock

1228

-(III) Bolesław bierze udział w zjeździe w Skaryszewie, dotyczącym następstwa na tronie krakowskim po śmierci Leszka Białego.

1229

📖
Tymczasem starszy syn księcia Mazowsza Konrada Bolesław wkracza z wielkimi siłami do ziemi sandomierskiej i zagarnia ją jako bezpańską. Zwolenników pozyskał darami i obietnicami, a przeciwników skazał edyktem na banicję, a rabując i rozpraszając ich majątki, zmusił ich do pójścia na wygnanie. Z nich jedni udali się na Ruś, inni do innych krajów, uciekając z obawy przed śmiercią i błagając miłosiernego Boga, by zgniótł tyranię księcia Bolesława i zlitował się nad uwięzionym i opuszczonym sierotą. - Kronika Jana Długosza
-Objęcie ziemi sandomierskiej z nadania ojca Konrada.

1230/1233

-Małżeństwo z Gertrudą, córką Henryka II Pobożnego.

1232

-(jesień) Wojska Henryka Brodatego wypierają Konrada z Małopolski.

1233

-Objęcie ziemi sieradzkiej z nadania ojca Konrada.

1234

-Konrad odbiera Bolesławowi ziemię sieradzką i przekazuje władztwo nad częścią Mazowsza (z Płockiem).

1235

-Najazd Konrada i Bolesława na Sandomierszczyznę.

1238

-Najazd litewski na Mazowsze.

1241

📖
1241. [...] Książę Konrad zajmuje Kraków. - Rocznik kapituły krakowskiej
---
[Konrad] zebrawszy więc w miarę swoich możliwości jak najsilniejsze wojsko z rycerzy Mazowsza i Kujaw oraz z przysłanych mu przez księcia Pomorza Świętopełka rycerzy pomorskich i posiłków pruskich i litewskich, przybył i zajął obydwie dzielnice, a mianowicie: krakowską i sandomierską oraz wszystkie ich zamki i warownie, a wszyscy dobrowolnie poddawali się jego władzy i rządom, gdyż byli przekonani, że ich książę Bolesław Wstydliwy już nie wróci. - Kronika Jana Długosza
-(9 IV) Śmierć Henryka Pobożnego.
📖
Książę Mazowsza Konrad [...] dobrawszy sobie trzech synów: Bolesława, Kazimierza i Siemowita i biskupa płockiego Andrzeja oraz wszystkich innych doradców i znaczniejszych panów ze swoich księstw, odbywa z tego powodu osobiste spotkanie z księciem Pomorza Świętopełkiem, prosząc go o pomoc przeciw Bolesławowi Łysemu i rycerstwu wrocławskiemu i krakowskiemu. - Kronika Jana Długosza
📖
Książę Mazowsza Konrad [...] dobrawszy sobie trzech synów: Bolesława, Kazimierza i Siemowita i biskupa płockiego Andrzeja oraz wszystkich innych doradców i znaczniejszych panów ze swoich księstw, odbywa z tego powodu osobiste spotkanie z księciem Pomorza Świętopełkiem, prosząc go o pomoc przeciw Bolesławowi Łysemu i rycerstwu wrocławskiemu i krakowskiemu. - Kronika Jana Długosza
-(18 IX) Udział w zjeździe Konrada ze Świętopełkiem gdańskim w miejscowości Pomuzow.

1244/1247

-(22 IV 1244/25 IV 1247) Śmierć Gertrudy.

1244/1245

-(25 IV 1244/18 VIII 1245) Małżeństwo z Anastazją, córką Aleksandra, księcia bełskiego.

1247

-(24 VI) Wiec w Piątku.
-(30/31 VIII) Śmierć Konrada Mazowieckiego.

1248

📖
Potem i syn jego [Konrada - przyp. wł.] umarł, Bolesław Mazowiecki, kniaź, i przekazał władzę nad Mazowszem bratu swojemu Siemowitowi, słuchając [rady] kniazia Daniela, była bowiem jego bratanica za nim [Bolesławem], córka Aleksandra [księcia bełskiego], imieniem Anastazja, która wyszła potem [powtórnie] za bojarzyna węgierskiego imieniem Dymitr. - Latopis halicko-wołyński
---
Za ojcem, księciem mazowieckim Konradem, idzie jego syn Bolesław i schodzi z tego świata. - Kronika Jana Długosza
-(5 XII) Śmierć Bolesława I Mazowieckiego w Płocku (?).
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoHistoriaJęzyk niemieckiJęzyk francuskiBiologiaWiedza o społeczeństwieDrukarniaŻegluga śródlądowaWydawnictwo AVALON
do góry