dane tablicowe ⇒ tabelezwierzchnie księżne polskie

zwierzchnie księżne polskie

Dobrawa (Dąbrówka)Oda DytrykównaEmnildaOda miśnieńskaDobroniega MariaWyszesława (?)Judyta PrzemyślidkaJudyta Maria SalickaZbysława kijowskaSalomea z BerguAgnieszka BabenbergWierzchosława-AnastazjaMariaEudoksjaHelena znojemskaGrzymisławaŁucja rugijskaLudmiłaJadwiga von AndechsAgafiaAnna PrzemyślidkaKinga (Kunegunda)Gryfina (Agrypina)Matylda brandenburskaRyksa szwedzkaGuta HabsburżankaJadwiga kaliskaKRÓLOWE POLSKIE
księżna zwierzchnia w latach 965-977
'Dąbrówka' Jana MatejkiDobrawa (Dąbrówka)
rodzice
♂ Bolesław I Srogi, książę czeski
♀ Biagota (?)
życie
* ok. 933/936
☠ 977
data zawarcia małżeństwa
⚭ 965
małżonek
Mieszko I
data i miejsce pochówku
† 977 - prawd. katedra w Gnieźnie
księżna zwierzchnia w latach ok.979/980-992
Oda Dytrykówna
rodzice
♂ Dytryk von Haldensleben, margrabia Marchii Północnej
życie
* ok. 955
☠ 1023 (Kwedlinburg?)
data zawarcia małżeństwa
⚭ ok.979/980
małżonek
Mieszko I
data i miejsce pochówku
† 1023 - prawd. jeden z klasztorów w Kwedlinburgu (🇩🇪)
księżna zwierzchnia w latach 992-1013
Emnilda
rodzice
♂ Dobromir, książę słowiański
życie
* 970/975
☠ 1013/1017
data zawarcia małżeństwa
⚭ 987/989
małżonek
Bolesław I Chrobry
'Oda - czwarta żona Bolesława Chrobrego' Jana Matejkiksiężna zwierzchnia w latach 1018-1025(?), nast. prawd. królowa
Oda miśnieńska
rodzice
♂ Ekkehard, margrabia miśnieński
♀ Swanhilda saska
życie
* przed 1003
☠ po XI 1018
data i miejsce zawarcia małżeństwa
⚭ 3 II 1018 - Cziczani
małżonek
Bolesław I Chrobry
księżna zwierzchnia w latach ok. 1041-1058
'Marya ks. ruska żona Kazimierza I' Michała StachowiczaDobroniega Maria
rodzice
♂ Włodzimierz I Wielki, wielki książę kijowski
życie
* 1010/1016
☠ 1087
data zawarcia małżeństwa
⚭ ok. 1041
małżonek
Kazimierz I Odnowiciel
księżna zwierzchnia w latach /1069-1076, nast. królowa
'Wizesława ks. ruska żona Bolesł. II' Michała StachowiczaWyszesława (?)
rodzice
♂ prawd. Światosław II, książę czernihowski
♀ prawd. Killikiya (Cecylia)
życie
* (data nieznana)
☠ po 7 I 1089
data zawarcia małżeństwa
⚭ przed 1069
małżonek
Bolesław II Szczodry
księżna zwierzchnia w latach 1080/1081-1086
'Judyta król. czeska żona Władysł. I' Michała StachowiczaJudyta Przemyślidka
rodzice
Wratysław II czeski
♀ Adelajda węgierska
życie
* 1056/1058
☠ 25 XII 1086
data zawarcia małżeństwa
⚭ 1080/1081
małżonek
Władysław I Herman
data i miejsce pochówku
† 1086/1087 - katedra w Płocku
księżna zwierzchnia w latach 1088-1092/
Judyta Maria Salicka
rodzice
♂ cesarz Henryk III Salicki
♀ Agnieszka z Poitou
życie
* 9 IV 1047 (Rawenna)
☠ 14 III po 1092
data zawarcia małżeństwa
  1. ⚭ 1063/1066
  2. ⚭ 1088
małżonek
  1. ⚭ Salomon, król węgierski
  2. Władysław I Herman
księżna zwierzchnia w latach 1103-1114
Zbysława kijowska
rodzice
♂ Świętopełk II Izasławowicz, wielki książę kijowski
życie
* 1085/1090
☠ 1114
data zawarcia małżeństwa
⚭ I/III 1103
małżonek
Bolesław III Krzywousty
księżna zwierzchnia w latach 1115-1138
'Salomea ks. Bergu żona Bolesława III' Michała StachowiczaSalomea z Bergu
rodzice
♂ Henryk Młodszy, hrabia Bergu
♀ Adelajda von Mochental
życie
* 1093/1101
☠ 27 VII 1144 (Łęczyca)
data zawarcia małżeństwa
⚭ I/III 1115
małżonek
Bolesław III Krzywousty
data i miejsce pochówku
† 1144 - katedra w Płocku
księżna zwierzchnia w latach 1138-1146
Agnieszka BabenbergAgnieszka Babenberg
rodzice
♂ Leopold III Babenberg, margrabia Austrii
♀ Agnieszka von Waiblingen
życie
* 1108/1113
☠ 24/25 I 1160/1163
data zawarcia małżeństwa
⚭ 1120/1126
małżonek
Władysław II Wygnaniec
data i miejsce pochówku
† 1160/1163 - klasztor cystersów w Pforcie (🇩🇪)
księżna zwierzchnia w latach 1146-1162/1167
Anastazja - podobizna na oprawie ewangeliarza z ok. 1160 rokuWierzchosława-Anastazja
rodzice
♂ Wsiewołod Mścisławowicz, książę wielkonowogrodzki
♀ nieznana z imienia córka Światosława Dawidowicza
życie
* ok. 1124
☠ 15 III (ok. 1162/31 XII 1167)
data zawarcia małżeństwa
⚭ 1136/1137
małżonek
Bolesław IV Kędzierzawy
księżna zwierzchnia w latach /1168-?
Maria
życie
☠ po 31 XII 1167
data zawarcia małżeństwa
⚭ przed 31 XII 1167
małżonek
Bolesław IV Kędzierzawy
księżna zwierzchnia w latach 1173-1177 i prawd. również w latach 1191, 1196/1198, 1199/1200-1202
Eudoksja
rodzice
♂ Izasław II, wielki książę kijowski
życie
* ok. 1140
☠ po 1187
data zawarcia małżeństwa
⚭ 1151/1154
małżonek
Mieszko III Stary
księżna zwierzchnia w latach 1177-1194
'Helena ks. Bełzka żona Kazim. II' Michała StachowiczaHelena znojemska
rodzice
♂ Konrad II Przemyślida, książę znojemski
♀ Maria serbska
życie
* ok. 1040/1050
☠ 2 IV (19 VI) 1202/1206
data zawarcia małżeństwa
⚭ ok. 1165
małżonek
Kazimierz II Sprawiedliwy
księżna zwierzchnia w latach 1202-1202(1206)
Łucja rugijska
rodzice
♂ Jaromar I, książę rugijski
♀ Hildegarda duńska
życie
* 1185/1195
☠ 12 II 1209/1231
data zawarcia małżeństwa
⚭ przed 1193
małżonek
Władysław III Laskonogi
księżna zwierzchnia w latach 1202(1206)-1210 oraz 1211-1227
'Grzymisława z synem Bolesławem Wstydliwym w więzieniu u Konrada Mazowieckiego' Jana Matejki (fragment)Grzymisława
rodzice
♂ Ingwar Jarosławowicz, książę łucki albo Jarosław Włodzimierzowicz, b. książę nowogrodzki
życie
* 1185/1195 (albo 8 IX 1189, jeżeli była córką Jarosława Włodzimierzowicza)
☠ 14 VI/24 XII (8 XI?) 1258
data zawarcia małżeństwa
⚭ 1207 (albo 1208/1210)
małżonek
Leszek I Biały
data i miejsce pochówku
† 1258 - klasztor franciszkanów w Zawichoście
księżna zwierzchnia w latach 1210-1211
Ludmiła
rodzice
♂ Włodzimierz, książę ołomuniecki, albo Otton III, książę ołomuniecki, albo Sobiesław I, książę czeski, albo Konrad II, książę znojemski
życie
☠ 20 X po 1210
data zawarcia małżeństwa
⚭ 1170/1178
małżonek
Mieszko I Laskonogi
księżna zwierzchnia w latach 1231-1238
Jadwiga - podobizna z 'Żywota Św. Jadwigi' w 'Kodeksie lubińskim' (1353)Jadwiga von Andechs
rodzice
♂ Bertold III, hrabia von Diessen-Andechs, książę Meranii
♀ Agnieszka von Rochlitz
życie
* 1178/1180* (Andechs)
☠ 14 X 1243 (Trzebnica)

* w wyniku badań czaszki księżnej przeprowadzonych w roku 1990 ustalono, iż zmarła ona w wieku ok. 70 lat, co pozwala dodatkowo przesunąć jej datę narodzin o kilka (ok. 5) lat wstecz
data zawarcia małżeństwa
⚭ 1190/1192
małżonek
Henryk I Brodaty
data i miejsce pochówku
† 16/17 X 1243 - kościół cysterek w Trzebnicy
księżna zwierzchnia w latach 1238-1241
wizerunek Anny na jej pieczęci"Płomienista Orlica" - herb Św. Wacława używany przez PrzemyślidówAnna Przemyślidka
rodzice
♂ Przemysł Ottokar I, król czeski
♀ Konstancja węgierska
życie
* ok. 1201/1204
☠ 23 VI 1265
data zawarcia małżeństwa
⚭ 1214/1220
małżonek
Henryk II Pobożny
data i miejsce pochówku
† 1265 - klasztor klarysek we Wrocławiu
księżna zwierzchnia w latach 1241-1243
Agafia - wizerunek na tzw. 'patenie płockiej'Agafia
rodzice
♂ Światosław Igorowicz, książę nowogrodzko-siewierski i przemyski
♀ Jarosława Rurykówna
życie
* 1190/1195
☠ 2 XI ok. 1252
data zawarcia małżeństwa
⚭ 1207/1210
małżonek
Konrad I mazowiecki
data i miejsce pochówku
† ok. 1248 - prawd. katedra w Płocku
księżna zwierzchnia w latach 1246/-1279
wizerunek Kingi na obrazie Jana Matejkiherb ArpadówKinga (Kunegunda)
rodzice
♂ Bela IV, król węgierski
♀ Maria Laskarina
życie
* 5 III 1234 (Ostrzyhom)
☠ 24 VII 1292 (Stary Sącz)
data zawarcia małżeństwa
⚭ po 1246 (zaślubiny małoletnich - 1239)
małżonek
Bolesław V Wstydliwy
data i miejsce pochówku
† VII/VIII 1292 - klasztor klarysek w Starym Sączu
księżna zwierzchnia w latach 1279-1288
'Spór Leszka Czarnego z Gryfiną' Jana Matejki (fragment)Gryfina (Agrypina)
rodzice
♂ Rościsław Michajłowicz, książę halicki, ban Sławonii i Maczwy
♀ Anna węgierska
życie
* ok. 1248
☠ 1305/1309
data zawarcia małżeństwa
⚭ 1265
małżonek
Leszek II Czarny
data i miejsce pochówku
† po 1305 - klasztor franciszkanów w Pradze (🇨🇿)
księżna zwierzchnia w latach 1288-1290
Matylda - wizerunek na tympanonie fundacyjnym w kolegiacie Św. Krzyża we Wrocławiuherb dynastii askańskiejMatylda brandenburska
rodzice
♂ Otton V Długi, margrabia brandenburski
♀ Judyta z Hennebergu
życie
* po 1270
☠ 23 VI 1290/1 IV 1298
data zawarcia małżeństwa
⚭ ok. 1287
małżonek
Henryk IV Probus
data i miejsce pochówku
† 1290/1298 - klasztor cystersów w Lehnin (🇩🇪)
księżna zwierzchnia w latach 1290-1291
'Ryhenza kr. szwedzka żona Przemysł.' Michała Stachowiczaherb Waldemara Birgerssona i jego roduRyksa szwedzka
rodzice
♂ Waldemar Birgersson, król szwedzki
♀ Zofia duńska
życie
* 1265/1270
☠ 1289/19 IV 1293
data i miejsce zawarcia małżeństwa
⚭ 11 X 1285 (Nyköping) - małżeństwo per procuram zawarte przez notariusza poznańskiego Tylona
małżonek
Przemysł II
miejsce pochówku
† 1289/1293 - katedra w Poznaniu
księżna zwierzchnia w latach 1291-1297
Guta Habsburżankanajstarszy herb HabsburgówGuta Habsburżanka
rodzice
♂ Rudolf I Habsburg, król rzymski
♀ Gertruda von Hohenberg
życie
* 13 III 1271 (Rheinfelden)
☠ 18 VI 1297 (Praga)
data i miejsce zawarcia małżeństwa
⚭ 24 I 1285 (Cheb)
małżonek
Wacław II czeski
data i miejsce pochówku
† 1297 - katedra w Pradze (🇨🇿)
księżna zwierzchnia w latach 1305-1320, nast. królowa
Jadwiga kaliska - podobizna na pieczęci z 1332 rokuherb Jadwigi, córki Bolesława PobożnegoJadwiga kaliska
rodzice
Bolesław Pobożny
♀ Jolenta Helena węgierska
życie
* 1270/1275
☠ 10 XII 1339 (Stary Sącz)
data i miejsce zawarcia małżeństwa
⚭ przed 8 II 1296 (23 IV 1289? - Brześć Kujawski*)

* pośrednio wskazuje na to obecność Przemysła II w Brześciu Kujawskim w dniu Św. Wojciecha, który książęta wielkopolscy z reguły obchodzili w Gnieźnie
małżonek
Władysław I Łokietek
data i miejsce pochówku
† 1339/1340 - klasztor klarysek w Starym Sączu
literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo AVALON
do góry