władcy dzielnicowikrólewiczeFryderyk Jagiellończyk

Fryderyk Jagiellończyk

Był Fryderyk wzrostu wysokiego, spojrzenia ozdobnego i wspaniałego: ale zaś oprócz wszelkiego dowcipu, oprócz rozrywki i roztropności, tylko w gnuśnym próżnowaniu, w pijaństwie, w ustawicznych biesiadach, w plugawej nieczystości, z niektórą drużyną swoją gnijąć i mitrężąc, nawet chorobą francą złamany umarł, według świadectwa Macieja Miechowity medyka.
Kronika polska Marcina Kromera
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Kazimierz IV JagiellończykElżbieta, córka Albrechta Habsburga, króla rzymskiego, czeskiego i węgierskiego
narodziny
chrzest
śmierć
27 IV 1468
Kraków
8 V 1468
Kraków
14 III 1503🕖19:00
Kraków
panowanie
1497: (namiestnik Jana I Olbrachta w Koronie)
1502-1503: (namiestnik Aleksandra I Jagiellończyka w Koronie)
godności kościelne
1488-1503:

biskup krakowski
1493-1503: kardynał prezbiter Santa Lucia in Septisolio
1493-1503:

arcybiskup gnieźnieński; prymas Polski

1488

-(28 I) Śmierć biskupa krakowskiego, Jana Rzeszowskiego.

1492

-(7 VI) Śmierć ojca Kazimierza Jagiellończyka.-(15-27 VIII) Sejm w Piotrkowie.

1493

-(2 II) Śmierć Zbigniewa Oleśnickiego młodszego, arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski.-(20 IX) Papież Aleksander VI kreuje Fryderyka kardynałem prezbiterem Santa Lucia in Septisolio i zatwierdza jego nominację arcybiskupią.
-(ok.22 XII) Konsekracja Fryderyka na tron arcybiskupi.
-(25 XII) Fryderyk odprawia w katedrze krakowskiej swoją pierwszą Mszę Św. jako arcybiskup i kardynał (przy udziale Jana Olbrachta, królowej-wdowy Elżbiety oraz Zygmunta).

1494

-(17 IV-6 V) Zjazd Jagiellonów w Lewoczy.
-(24 VIII) Uroczyste objęcie urzędu arcybiskupa gnieźnieńskiego.
-(30 VIII) Synod diecezjalny w Gnieźnie.-(10 IX) Zjazd senatorów w Radomiu.

1495

-(I/II) Fryderyk (wraz matką i siostrami Barbarą i Elżbietą) udaje się na Litwę w związku z małżeństwem Aleksandra i Heleny.
-(20 IV) Uroczyste przyjęcie (w Radomiu) kapelusza kardynalskiego przysłanego przez papieża Aleksandra VI.

1496

-(4 III-2 V) Sejm w Piotrkowie.
-(27 VI) Synod diecezjalny w Gnieźnie.
-(27 VI-24 VII) Synod prowincjonalny w Łęczycy.

1497

-(4 VI) Synod diecezjalny w Gnieźnie.
-(VI) Jan Olbracht wyprawia się w celu odbicia Kilii i Białogrodu z rąk tureckich.-(VII) Synod prowincjonalny w Kłodawie.
-(IX?) Synod prowincjonalny w Piotrkowie.

1498

-(4 I) Zjazd z Janem Olbrachtem (prawdopodobnie również przy udziale Zygmunta) w Łowiczu.
-(18 I-17 II) Sejm w Piotrkowie.

1499

-(4 II) Synod diecezjalny w Gnieźnie.
-(18 II) Synod prowincjonalny w Łęczycy.
-(15 IV) Udział w zjeździe w Krakowie.
-(XII) Fryderyk uczestniczy w spotkaniu z bratem Władysławem II Jagiellończykiem w Preszburgu (Bratysławie).

1500

-(III) Zjazd senatorów w Krakowie.
-(IV) Udział w obradach sejmiku wielkopolskiego w Kole.
-(24 VIII) Do Krakowa przybywa nuncjusz papieski Kaspar z Cagli, w celu zebrania datków od duchowieństwa polskiego i wiernych z przeznaczeniem na krucjatę antyturecką.

1501

-(II/III) Sejm w Piotrkowie.
-(29 III) Synod diecezjalny w Gnieźnie.
-(21 IV) Synod prowincjonalny w Kole.
-(29 IV-1 V) Spotkanie z Janem Olbrachtem w Łęczycy (przy okazji odbywającego się tam synodu prowincjonalnego).
-(17 VI) Śmierć Jana Olbrachta.-(26 XI) Papież Aleksander VI zobowiązuje Fryderyka do nakłonienia bratowej Heleny moskiewskiej do konwersji na katolicyzm.
📖
1501 - trzecia niedziela Adwentu przed Św. Łucją, Aleksander, książę litewski, koronowany na króla Polski. - Rocznik poznański młodszy
-(12 XII) Fryderyk dokonuje koronacji Aleksandra w katedrze wawelskiej.

1502

-(VI) Aleksander Jagiellończyk udaje się na Litwę i powierza Fryderykowi rządy namiestnicze w Koronie.
-(lato) Najazd tatarski na wschodnie ziemie Korony (ziemię chełmską, lubelską i sandomierską).

1503

-(3 I) Synod diecezjalny w Gnieźnie.
-(21 I) Synod prowincjonalny w Łęczycy.
-(14 III) Śmierć Fryderyka Jagiellończyka w Krakowie.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo AVALON
do góry