groby władców polskich - Przemyślidzi, Andegaweni, Jagiellonowie, królowie elekcyjni

Wacław II czeski | Ludwik Andegaweński | Jadwiga Andegaweńska | Władysław II Jagiełło | Władysław III Warneńczyk | Kazimierz IV Jagiellończyk | Jan I Olbracht | Zygmunt I Stary | Zygmunt II August | Anna Jagiellonka | Stefan I Batory | Zygmunt III Waza | Władysław IV Waza | Jan II Kazimierz Waza | Michał Korybut Wiśniowiecki | Jan III Sobieski | August II Mocny | Stanisław I Leszczyński | Stanisław II August
Przemyślidzi
Wacław II czeski
Wacław II czeski († 21 VI 1305)
płyta nagrobna w kościele Św. Jakuba w Zbrasławiu (Praha-Zbraslav/🇨🇿)
(8 VII 2012; 700x470 px)
Andegaweni
Ludwik Andegaweński
Ludwik Andegaweński († 11 IX 1382)
ossuarium zawierające szczątki kostne niezidentyfikowanych osób pochowanych w katedrze w Białogrodzie Królewskim (Székesfehérvár/🇭🇺), również królów i królowych węgierskich
(7 VIII 2018; 900x600 px)
Jadwiga Andegaweńska
Jadwiga Andegaweńska († 17 VII 1399)
trumna-relikwiarz w katedrze krakowskiej
(10 II 2018; 700x470 px)
Jadwiga Andegaweńska
Jadwiga Andegaweńska († 17 VII 1399)
trumna-relikwiarz w katedrze krakowskiej
(2 XII 2006; 640x480 px)
Jadwiga Andegaweńska
Jadwiga Andegaweńska († 17 VII 1399)
grobowiec w katedrze krakowskiej - miejsce złożenia szczątków królowej w latach 1949-87
(30 IX 2006; 800x600 px)
Jagiellonowie
Władysław II Jagiełło
Władysław II Jagiełło († 1 VI 1434)
grobowiec w katedrze krakowskiej
(17 VI 2016; 900x600 px)
Władysław II Jagiełło
Władysław II Jagiełło († 1 VI 1434)
fragment grobowca
(30 IX 2006; 640x480 px)
Władysław III Warneńczyk
Władysław III Warneńczyk († 10 XI 1444)
symboliczny grobowiec w katedrze krakowskiej
(30 IX 2006; 640x480 px)
Kazimierz IV Jagiellończyk
Kazimierz IV Jagiellończyk († 7 VI 1492)
grobowiec w katedrze krakowskiej w Kaplicy Świętokrzyskiej
(6 XI 2010; 470x700 px)
Jan I Olbracht
Jan I Olbracht († 17 VI 1501)
grobowiec w katedrze krakowskiej
(6 XI 2010; 480x640 px)
Zygmunt I Stary
Zygmunt I Stary († 1 IV 1548)
grobowiec w podziemiach katedry krakowskiej
(2 XII 2006; 800x600 px)
Zygmunt I Stary
Zygmunt I Stary († 1 IV 1548)
grobowiec w podziemiach katedry krakowskiej
(10 II 2018; 700x470 px)
Zygmunt II August
Zygmunt II August († 7 VII 1572)
nagrobek w katedrze krakowskiej w Kaplicy Zygmuntowskiej
(2 XII 2006; 640x480 px)
Zygmunt II August
Zygmunt II August († 7 VII 1572)
sarkofag w podziemiach katedry krakowskiej
(10 II 2018; 470x700 px)
Zygmunt II August
Zygmunt II August († 7 VII 1572)
fragment sarkofagu w podziemiach katedry krakowskiej
(10 II 2018; 650x650 px)
Anna Jagiellonka
Anna Jagiellonka († 9 IX 1596)
sarkofag w podziemiach katedry krakowskiej
(10 II 2018; 700x470 px)
królowie elekcyjni
Stefan I Batory
Stefan I Batory († 12 XII 1586)
sarkofag w podziemiach katedry krakowskiej
(10 II 2018; 470x700 px)
Stefan I Batory
Stefan I Batory († 12 XII 1586)
sarkofag w podziemiach katedry krakowskiej
(10 II 2018; 900x600 px)
Stefan I Batory
Stefan I Batory († 12 XII 1586)
nagrobek w katedrze krakowskiej w Kaplicy Mariackiej
(2 V 2010; 470x640 px)
Zygmunt III Waza
Zygmunt III Waza († 30 IV 1632)
sarkofag w podziemiach katedry krakowskiej
(2 V 2019; 900x600 px)
Władysław IV Waza
Władysław IV Waza († 20 V 1648)
sarkofag w podziemiach katedry krakowskiej
(10 II 2018; 650x650 px)
Władysław IV Waza
Władysław IV Waza († 20 V 1648)
sarkofag w podziemiach katedry krakowskiej
(10 II 2018; 700x470 px)
Jan II Kazimierz Waza
Jan II Kazimierz Waza († 20 XI 1672)
grobowiec w podziemiach katedry krakowskiej
(2 XII 2006; 800x600 px)
detal z grobowca Jana II Kazimierza Wazy
▲ detal z grobowca Jana II Kazimierza Wazy
(6 XI 2010; 900x600 px)
Michał Korybut Wiśniowiecki
Michał Korybut Wiśniowiecki († 10 XI 1673)
grobowiec w podziemiach katedry krakowskiej w Krypcie Św. Leonarda
(2 V 2019; 900x600 px)
Jan III Sobieski
Jan III Sobieski († 17 VI 1696)
grobowiec w podziemiach katedry krakowskiej w Krypcie Św. Leonarda
(2 V 2019; 900x600 px)
detal z grobowca Jana III Sobieskiego
▲ detal z grobowca Jana III Sobieskiego
(15 VI 2019; 900x600 px)
August II Mocny
August II Mocny († 2 II 1733)
trumna w podziemiach katedry krakowskiej
(10 II 2018; 650x650 px)
Stanisław I Leszczyński
Stanisław I Leszczyński († 23 II 1766)
trumna-relikwiarz w podziemiach katedry krakowskiej
(10 II 2017; 470x700 px)
Stanisław II August
Stanisław II August († 12 II 1798)
nagrobek w podziemiach katedry warszawskiej
(17 VIII 2018; 470x700 px)
FOTO.POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis stanowi część portalu poczet.com, który wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowa
do góry